نشان استانداردملی ایران برای زودپز ، سماور و چراغهای خوراکپزی
گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت
İSO9001 گواهینامه تحقیق و توسعه
واحد نمونه صنعتی استان در چندین سال متوالی
پیشکسوت صنعت استان
برند برتر صنعت  

buying provigil online

تمـــاس با ما

 
تبریز، کیلومتر 7 جاده قدیم تهران، کوی صنعتی ایرداک
 
041-36373660
041-36377870-2
 
041-36372005

برندهای کارخانجات غفاری